Goede Start!

Sun, 11/27/2011 - 00:00 -- webadmin

De vlucht was lang maar keurig op tijd, via Munchen en Seoul kwam ik net op tijd aan in Busan voor de eerste bijeenkomst van de stuurgroep van het Open Forum, de “GFG” (Global Facilitation Group). Er stonden nogal wat procesmatige zaken op de agenda, waaronder de eerste discussie over de voortzetting van het CSO Effectiveness proces na Busan. Aangezien de echte discussies nu uiteraard vooral over Busan zelf moeten gaan, koos onze voorzitter Emele ervoor om alleen kort te inventariseren wat er aan meningen en overwegingen is op dit punt binnen de GFG, en vervolgens in stemming te brengen dat het mandaat voorlopig verlengd wordt tot juni 2012. Dat is namelijk meer in lijn met de timing van de processen die vanuit Busan door de nationale delegaties worden ingezet dan onze huidige afronddatum van december 2011. Op 2 december, dan met de conclusies van Busan op tafel, spreken we hier verder over.

Verder een bijzonder interessant betoog van Tony Tujan, onze “sherpa” (onderhandelaar) namens de wereldwijde civil society aan de onderhandelingstafel voor het BOD: het Busan Outcome Document, oftewel de voorbereidingen voor de slotverklaring van dit vierde High Level Forum on Aid Effectiveness. Inmiddels waren we overigens samengekomen met de vrienden van Better Aid, de lobbygroep van civil society op het thema van de effectiviteit van de hulp, de kern van deze high level fora. Natuurlijk kan ik niet al teveel uit de school klappen over de onderhandelingen, maar het is duidelijk dat er ook voor ons als maatschappelijke organisaties enkele duidelijke breekpunten zijn die moeten worden overkomen om de slotverklaring te kunnen ondertekenen of anderszins onderschrijven. Aangezien we dit keer voor het eerst een echte partner in het proces zijn, is dat een stem die telt in de onderhandelingen. Of zij echter de doorslag geeft is de vraag, dus het is goed mogelijk dat het hele document naar ministerieel niveau getild gaat worden – overigens niet alleen door ons verzet, er zijn ook andere tegengeluiden waaronder een aantal Afrikaanse landen vertegenwoordigd door Rwanda. Als de ministers en deels zelfs staatshoofden het op hun bordje gaan krijgen, moet de tekst tussen hen worden uitonderhandeld tijdens het HLF zelf, dus vanaf de 29e. Ook in dat geval zal civil society overigens vertegenwoordigd zijn. Spannend dus !

Vandaag ook weer veel op de agenda, onder andere de voorbereidingen van onze inbreng tijdens allerlei workshops die tijden het HLF georganiseerd worden over de rol van het bedrijfsleven in ontwikkeling. Het Nederlandse ministerie speelt een belangrijke rol in die bijeenkomst en dat alleen al was reden genoeg voor mij om me voor deze voorbereidende groep als vrijwilliger aan te melden. Natuurlijk heb ik ook inhoudelijk belangstelling voor het thema en ik denk dat we vanuit de ervaring van Partos met het SER-advies en de samenwerking met onder meer werkgevers en werknemers, nieuwe dingen in te brengen hebben. Daarbij moeten we natuurlijk wel goed bedenken dat het in de rest van de wereld veelal heel wat slechter gesteld is met de rol die bedrijven spelen in ontwikkeling. Dus of mijn cooperatieve aanpak nu meteen bij iedereen de handen op elkaar krijgt is maar de vraag. Vandaar dat ik, hoewel het ook voor ons een vanzelfsprekendheid is, zeker ook zel benadrukken hoe belangrijk de waakhond-rol van civil society is en blijft vis a vis het bedrijfsleven.